Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

studerende, medlem af byrådet i Rovaniemi

 Mikkel NÄKKÄLÄJÄRVI

Politisk gruppe
PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)
Underudvalg
  • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
Sprog
svensk, engelsk, finsk, fransk
Repræsenterer
Finland
Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden
29.01.2018

Kontakt

Sociale medier

 
Indhold

Organer

Medlem

  • IG Østersøområdet
  • Den finske delegation