Antonio DECARO

Borgmester i Bari kommune

No photo available

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2015

Kontakt

 
Indhold