Matteo Luigi BIANCHI

Medlem af den kommunale forsamling i Wales

 Matteo Luigi BIANCHI

Politisk gruppe

ECR (Gruppen De Europæiske Konservative og Reformister)

Underudvalg

  • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Repræsenterer

Italien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2015

Sociale medier