Birgit HONÉ

Minister for forbunds- og europæiske anliggender samt regional udvikling (Niedersachsen)

 Birgit HONÉ

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)

Sprog

  • tysk

Repræsenterer

Tyskland

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

15.11.2013

Kontakt