Nicola ZINGARETTI

Regionalrådsformand i Lazio

 Nicola ZINGARETTI

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • COTER (Underudvalget for Territorial Samhørighed og EU's budget)
  • NAT (Underudvalget for Naturressourcer)

Sprog

  • italiensk
  • engelsk

Repræsenterer

Italien

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

29.05.2013

Kontakt

 
Indhold

Organer

Medlem

  • Den italienske delegation