François DECOSTER

Medlem af en regional forsamling: Regionalrådet i Hauts-de-France

 François DECOSTER

Politisk gruppe

Renew Europe

Underudvalg

 • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
 • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

 • engelsk
 • fransk

Repræsenterer

Frankrig

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

24.04.2012

Kontakt

 
Indhold

Organer

Formand

 • IG Brexit
 • Renew Europe

Medlem

 • Plenarforsamling i ARLEM
 • ARLEM's STD-udvalg
 • Formandskonferencen
 • Kontaktgruppen om UK
 • RU's delegation til konferencen om Europas fremtid
 • CORLEAP
 • Den franske delegation
 • Arbejdsgruppen om nærhedsprincippet