Juri GOTMANS

Medlem af en kommunal forsamling: Byrådet i Võru

 Juri GOTMANS

Politisk gruppe
PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)
Underudvalg
  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
Sprog
engelsk, estisk
Repræsenterer
Estland
Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden
01.02.2020

Kontakt