Jens Christian GJESING

Medlem af en kommunal forsamling: Haderslev kommunalbestyrelse

 Jens Christian GJESING

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Underudvalg

  • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)

Sprog

  • dansk
  • engelsk
  • svensk
  • tysk

Repræsenterer

Danmark

Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden

26.01.2010

Kontakt