Jens Christian GJESING

Byrådsmedlem, Haderslev Kommune

 Jens Christian GJESING

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • dansk
  • engelsk
  • svensk
  • tysk

Repræsenterer

Danmark

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

14.09.2006

Kontakt