Markku MARKKULA

Formand for byrådet i Espoo og formand for Helsinki-regionen

 Markku MARKKULA

Politisk gruppe
EPP (Det Europæiske Folkepartis Gruppe)
Underudvalg
 • ENVE (Underudvalget for Miljø, Klimaforandring og Energi)
 • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)
Sprog
finsk, svensk, engelsk, tysk
Repræsenterer
Finland
Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden
26.01.2010

Kontakt

 
Indhold

Organer

Formand

 • Den finske delegation

Næstformand

 • RU's præsidium

Ordfører

 • 7. mandatperiode – ENVE-underudvalget

Medlem

 • Ad hoc-underudvalget om revision af forretningsordenen
 • Plenarforsamling i ARLEM
 • ARLEM's STD-udvalg
 • IG Østersøområdet
 • CORLEAP
 • Borgmesterpagtambassadører
 • Arbejdsgruppe om den grønne pagt
 • IG Sundhed