Joseph CORDINA

Medlem af en lokal forvaltning: Sammenslutningen af lokalråd

 Joseph CORDINA

Politisk gruppe
PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)
Underudvalg
  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)
Sprog
maltesisk, italiensk, engelsk
Repræsenterer
Malta
Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden
26.01.2010

Kontakt

 
Indhold

Organer

Formand

  • Den maltesiske delegation

Næstformand

  • RU's præsidium

Medlem

  • Plenarforsamling i ARLEM
  • ARLEM's STD-udvalg
  • Udvidelsesdagen
  • IG Øregioner
  • Arbejdsgruppen Tyrkiet