Luciano Emilio CAVERI

Regional minister og rådsmedlem i den selvstyrende region Valle d’ Aosta

 Luciano Emilio CAVERI

Politisk gruppe

PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)

Sprog

  • italiensk

Repræsenterer

Italien

Suppleant i Det Europæiske Regionsudvalg siden

06.10.2021

Kontakt