Per BØDKER ANDERSEN

Kommunalbestyrelsesmedlem, Kolding Kommune

 Per BØDKER ANDERSEN

Politisk gruppe
PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)
Underudvalg
  • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
  • ECON (Underudvalget for Økonomisk Politik)
Sprog
dansk, engelsk, tysk, fransk, svensk
Repræsenterer
Danmark
Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden
14.09.2006

Kontakt

 
Indhold

Organer

Næstformand

  • RU's præsidium

Ordfører

  • Ad hoc-underudvalget om revision af forretningsordenen

Medlem

  • Ad hoc-underudvalget om revision af forretningsordenen
  • Revisionsudvalget
  • IG Østersøområdet
  • CORLEAP
  • CORLEAPS PRÆSIDIUM
  • Den danske delegation