Karl-Heinz LAMBERTZ

Medlem af parlamentet for det tyske sprogfællesskab

 Karl-Heinz LAMBERTZ

Politisk gruppe
PES (De Europæiske Socialdemokraters Gruppe)
Underudvalg
  • CIVEX (Underudvalget for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser)
  • SEDEC (Underudvalget for Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur)
Sprog
tysk, fransk, nederlandsk, engelsk
Repræsenterer
Belgien
Medlem af Det Europæiske Regionsudvalg siden
14.05.2001

Kontakt

 
Indhold

Organer

Formand

  • Styringsgruppen for nærhedsprincippet

Medlem

  • Ad hoc-underudvalget om revision af forretningsordenen
  • Den belgiske delegation
  • RU's præsidium
  • RU's delegation til konferencen om Europas fremtid
  • IG Grænseoverskridende samarbejde