National Delegation 

Danmarks nationale delegation

​Den danske delegation består af ni ordinære medlemmer og samme antal suppleanter. Seks medlemmer repræsenterer kommunerne, og tre medlemmer repræsenterer regionerne i Danmark. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner fungerer som sekretariat for den danske delegation i Det Europæiske Regionsudvalg.​

Indhold

Udpeg​else af delegationen

Alle medlemmer af den danske delegation er folkevalgte politikere enten i en kommune eller i en region. Udnævnelsen af medlemmer og suppleanter i Det Europæiske Regionsudvalg er en del af konstitueringsprocessen i de to repræsentative organisationer – Danske Regioner og Kommunernes Landsforening – efter valget til kommunalbestyrelser og regionsråd. Valget finder sted hvert fjerde år i november, næste gang i november 2021.

Formelt foreslår de to organisationer kandidater til RU-posterne til udenrigsministeriet, som fremsender forslagene til Det Europæiske Råd til endelig godkendelse.

Den danske delegation er således repræsentativ for de danske subnationale myndigheder med en balance, der afspejler resultatet af de seneste kommunal- og regionsrådsvalg.

​Organisering​ og fremme af politiske interesser

De ordinære medlemmer af den danske delegation fordeler sæderne i hvert af Det Europæiske Regionsudvalgs underudvalg imellem sig. For visse underudvalg er der et system med faste suppleanter.

Forud for Det Europæiske Regionsudvalgs plenarforsamlinger mødes den danske delegation for at diskutere relevante dagsordensemner og holde delegationen orienteret om, hvad der sker i de politiske grupper og i de underudvalg, som har danske medlemmer. Delegationens møder er tillige en anledning til at diskutere plenarforsamlingens dagsorden og koordinere en samlet dansk holdning til spørgsmål, der er af relevans for danske regioners og kommuners interesser.

Den danske delegation bistås af Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, primært fra deres bruxelleskontorer. De to sekretariater koordinerer briefinger for de medlemmer, der deltager i møder, giver feedback til kommuner og regioner om, hvad der sker i RU, og om RU-udtalelser og promoverer delegationens arbejde både internt i Danmark og rundt omkring i EU. Samtidig yder den danske delegation information og ekspertise til RU ved at formidle viden fra kommuner og regioner i Danmark og deres repræsentative nationale sammenslutninger. De to sekretariater koordinerer og arbejder på daglig basis som én enhed for at forsyne medlemmerne af den danske delegation med et kohærent input om emner af betydning for lokale og regionale interesser i Danmark.

Formand

Erik FLYVHOLM
Erik FLYVHOLM 
+32 2 5501260
international.relations8@kl.dkSquare de Meeus 1, 4
1000 Bruxelles - Brussel
Danmark

Coordinators

 • Asger ANDREASEN
  Asger ANDREASEN 
  +45 35 298100, +45 35 298367
  +45 35 298367
  asa@regioner.dkDampfaergevej 22
  2100 Copenhagen
  Denmark
 • Birgit ØBAKKE
  Birgit ØBAKKE 
  +45 3370 3481
  bib@kl.dkWeidekampsgade 10
  2300 København
  Denmark
Del:
 
Back to top