Opinion Factsheet  

Sdělení o evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 925/2018
Rapporteur: 
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 10/10/2018