Opinion Factsheet  

Revidované nařízení o transevropské energetické infrastruktuře pro zelenou a digitální transformaci

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 722/2021
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 01/07/2021