Opinion Factsheet  

Genderový rozměr strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 20212027 se zaměřením na přípravu operačních programů

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2503/2021
Rapporteur: PORZI Donatella
Commission: COTER
Status: Working documents
Date: 03/12/2021