Ricardo RIO

starosta obce Braga

 Ricardo RIO

Politická skupina
ELS (Evropská lidová strana)
Komise
  • ECON (Komise pro hospodářskou politiku)
  • SEDEC (Komise pro sociální politiku, vzdělávání, zaměstnanost, výzkum a kulturu)
Jazykové znalosti
portugalština, angličtina, francouzština, španělština
Zastupovaná země
Portugalsko
Člen/Členka Evropského výboru regionů od
06.11.2018

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Zpravodaj/Zpravodajka

  • 7. funkční období – komise ECON

Člen/Členka

  • Plenární zasedání ARLEM
  • ARLEM – Komise pro udržitelný územní rozvoj
  • Vyslanci Paktu starostů a primátorů
  • MS Budoucnost automobilového odvětví
  • Pracovní skupina pro Zelenou dohodu
  • Portugalská delegace