Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

starosta hlavního města Varšavy

 Rafał Kazimierz TRZASKOWSKI

Politická skupina

ELS (Evropská lidová strana)

Komise

 • COTER (Komise pro politiku územní soudržnosti a rozpočet EU)
 • ENVE (Komise pro životní prostředí, změnu klimatu a energetiku)

Jazykové znalosti

 • italština
 • španělština
 • polština
 • angličtina

Zastupovaná země

Polsko

Člen/Členka Evropského výboru regionů od

25.11.2019

Kontakt

Sociální média

 
Obsah

Orgány

Předseda/Předsedkyně

 • 7. funkční období – komise ENVE
 • Koordinátoři komise ENVE
 • Pracovní skupina pro Zelenou dohodu

Zpravodaj/Zpravodajka

 • 7. funkční období – komise ENVE

Člen/Členka

 • Polská delegace