Opinion Factsheet  

Научноизследователски инфраструктури бъдещето на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) от регионална и трансгранична перспектива

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 896/2019
Rapporteur: 
Commission: SEDEC
Status: Adopted
Date: 09/10/2019