Opinion Factsheet  

Укрепване на местното управление и представителната демокрация чрез нови инструменти в областта на цифровите технологии

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 830/2020
Rapporteur: PIHELGAS Rait
Commission: CIVEX
Status: Currently in discussion
Date: 12/10/2020