Opinion Factsheet  

Укрепване на местното управление и представителната демокрация чрез нови инструменти в областта на цифровите технологии

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 830/2020
Rapporteur: 
Commission: CIVEX
Status: Working documents
Date: 12/10/2020