Opinion Factsheet  

Бъдещето на политиката на ЕС за чист въздух в рамките на амбициите за нулево замърсяване

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 540/2020
Commission: ENVE
Status: Currently in discussion
Date: 02/07/2020