Opinion Factsheet  

Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 4601/2019
Rapporteur: 
Commission: NAT
Status: Working documents
Date: 13/05/2020