Opinion Factsheet  

Местните и регионалните власти ускоряват изпълнението на Инициативата на ЕС относно опрашителите

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 3508/2021
Rapporteur: NILSSON Frida
Commission: ENVE
Status: Working documents
Date:  -
 
Share: