Opinion Factsheet  

Интелигентни градове: нови предизвикателства за справедлив преход към неутралност по отношение на климата. Осъществяване на ЦУР на практика

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2974/2019
Rapporteur: 
Commission: ENVE
Status: Adopted
Date: 09/10/2019