Opinion Factsheet  

Измерението, свързано с равенството между половете, на структурните фондове и Кохезионния фонд за периода 20212027г., с акцент върху подготовката на оперативните програми

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 2503/2021
Rapporteur: PORZI Donatella
Commission: COTER
Status: Currently in discussion
Date: 02/12/2021
 
Share: