Opinion Factsheet  

Приносът на КР за обновената Териториална програма със специален акцент върху воденото от общностите местно развитие

BGCSDADEELENESETFIFRHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1897/2019
Rapporteur: 
Group: Not Affiliated
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 08/10/2019