Opinion Factsheet  

Предизвикателствата пред метрополните региони и тяхната позиция в бъдещата политика на сближаване след 2020 г.

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 1896/2019
Rapporteur: 
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 04/12/2019