Rudolf ŠPOTÁK

Управител на Пилзенски регион

 Rudolf ŠPOTÁK

Политическа група

The Greens

Комисии

  • NAT (Комисия по природни ресурси)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • чешки
  • английски
  • немски

Представлявана държава

Чешка република

Представляван регион

Jihozapad

Член на Европейския комитет на регионите от

13.10.2022

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Чешка делегация