Bent GRAVERSEN

Регионален съветник, Централен регион на Дания

 Bent GRAVERSEN

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • английски
  • датски

Представлявана държава

Дания

Представляван регион

Midtjylland

Член на Европейския комитет на регионите от

18.07.2022

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Датска делегация