Marko VEŠLIGAJ

Кмет, град Преграда

 Marko VEŠLIGAJ

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • английски
  • хърватски

Представлявана държава

Хърватия

Член на Европейския комитет на регионите от

24.05.2022

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • МГ „Адриатическо-Йонийски регион“
  • Координатори на Комисия COTER
  • Хърватска делегация