Gianmarco MEDUSEI

Председател на Регионалния съвет и член на Регионалния съвет на Лигурия

 Gianmarco MEDUSEI

Политическа група

ЕКР (Група на Европейските консерватори и реформисти)

Езици

  • италиански

Представлявана държава

Италия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.05.2021

За контакт

 
Съдържание