Loredana CAPONE

Председател на Регионалния съвет и член на Регионалния съвет на Пулия

 Loredana CAPONE

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • италиански
  • английски

Представлявана държава

Италия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.05.2021

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Ден на разширяването
  • СКК „Северна Македония“
  • РГ „Западни Балкани“