Florin Tiberiu IACOB-RIDZI

Кмет на община Петрошани, окръг Хунедоара

 Florin Tiberiu IACOB-RIDZI

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • румънски

Представлявана държава

Румъния

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

03.05.2021

За контакт

 
Съдържание