Adrian Ionuţ GÂDEA

Председател на Окръжния съвет на Телеорман

 Adrian Ionuţ GÂDEA

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Представлявана държава

Румъния

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

03.05.2021

За контакт

 
Съдържание