Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR

Председател на Окръжния съвет на Арад

 Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • румънски
  • френски

Представлявана държава

Румъния

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

03.05.2021

За контакт

Социални медии

 
Съдържание