Piret RAMMUL

Представител на местен орган, който носи политическа отговорност пред изборен орган: Съвет на селска община Канепи

No photo available

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • естонски
  • немски
  • английски

Представлявана държава

Естония

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

25.09.2020

За контакт

 
Съдържание