Claire REMMY

Член на местна асамблея: член на Общинския съвет на Страсен

 Claire REMMY

Политическа група

The Greens

Езици

  • френски

Представлявана държава

Люксембург

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

01.02.2020

Социални медии

 
Съдържание