Joris NACHTERGAELE

член на регионална асамблея: Фламандски парламент

 Joris NACHTERGAELE

Политическа група

EA (Група на Европейския алианс)

Езици

  • нидерландски

Представлявана държава

Белгия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание