Piero Mauro ZANIN

председател и член на Областния съвет на област Фриули-Венеция Джулия

 Piero Mauro ZANIN

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Представлявана държава

Италия

This Member's mandate has ended

information may be out of date

За контакт