Tiit TERIK

член на местна асамблея: Градски съвет на Талин

 Tiit TERIK

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • естонски
  • английски
  • фински

Представлявана държава

Естония

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Естонска делегация