Marika SAAR

Представител на местен орган, който носи политическа отговорност пред изборен орган: Съвет на селска община Елва

 Marika SAAR

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Представлявана държава

Естония

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание