Marika SAAR

Член на Общинския съвет на Елва

 Marika SAAR

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Представлявана държава

Естония

Представляван регион

Estonia

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание