Hélène RYCKMANS

Член на регионална асамблея: Парламент на Валония

 Hélène RYCKMANS

Политическа група

The Greens

Езици

  • френски

Представлявана държава

Белгия

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание