Franck PROUST

Член на местен орган на изпълнителната власт: Общински съвет на Ним (департамент Гард)

 Franck PROUST

Политическа група

ЕНП (Европейска народна партия)

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • ECON (Комисия по икономическа политика)

Езици

  • френски

Представлявана държава

Франция

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Пленарна сесия на ARLEM
  • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
  • Бюро на КР
  • Френска делегация