Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Заместник-председател на регион Карлови Вари

 Jana MRAČKOVÁ VILDUMETZOVÁ

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • чешки

Представлявана държава

Чешка република

Представляван регион

Severozapad

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Чешка делегация