Luca MENESINI

управител на провинция Лука

 Luca MENESINI

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

  • ECON (Комисия по икономическа политика)
  • ENVE (Комисия по околна среда, изменение на климата и енергетика)

Езици

  • френски
  • английски
  • испански
  • италиански

Представлявана държава

Италия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Докладчик

  • Седми мандат – Комисия ENVE
  • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността

Членство

  • Ad hoc комисия за преразглеждането на Правилника за дейността
  • Италианска делегация