Sylvie LABADENS

Член на местен орган на изпълнителната власт: Департаментален съвет на Севера

 Sylvie LABADENS

Политическа група

Not Affiliated

Езици

  • френски

Представлявана държава

Франция

Заместник на член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание