Urmas KLAAS

Представител на местен орган, който носи политическа отговорност пред изборен орган: Градски съвет на Тарту

 Urmas KLAAS

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • COTER (Комисия по политика на териториално сближаване и бюджет на ЕС)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • естонски

Представлявана държава

Естония

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Естонска делегация