Pierre-Yves JEHOLET

Член на регионален орган на изпълнителната власт: министър-председател на правителството на Федерация Валония-Брюксел

 Pierre-Yves JEHOLET

Политическа група

Renew Europe

Комисии

  • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
  • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

  • френски

Представлявана държава

Белгия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

 
Съдържание

Органи

Членство

  • Белгийска делегация