Antje GROTHEER

заместник-председател на Парламента на федерална провинция Бремен

 Antje GROTHEER

Политическа група

ПЕС (Партия на европейските социалисти)

Комисии

 • CIVEX (Комисия по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи)
 • SEDEC (Комисия по социална политика, образование, заетост, научни изследвания и култура)

Езици

 • английски
 • немски

Представлявана държава

Германия

Член на Европейския комитет на регионите от

26.01.2020

За контакт

Социални медии

 
Съдържание

Органи

Председател

 • РГ „Труция“

Докладчик

 • Седми мандат – Комисия CIVEX

Членство

 • Пленарна сесия на ARLEM
 • Комисия на ARLEM за устойчиво териториално развитие
 • контактна група „Обединено кралство“
 • Ден на разширяването
 • Германска делегация
 • РГ „Украйна“
 • РГ „Западни Балкани“